U današnje vrijeme poteškoće učenja nisu rijetka pojava – po nekim istraživanjima čak i više od 25% djece pokazuju neke od poteškoća.

Ako ih primijetimo ne smijemo ih negirati, one neće same nestati nego će se samo pojačavati i dodatno komplicirati razvojem anksioznosti i strahova kod djece te povlačenjem u sebe i izbjegavanjem socijalnih kontakata.

Zato je izuzetno važna pravovremena dijagnostika i praćenje kao i različiti rehabilitacijski postupci koji će takvoj djeci omogućiti da te nedostatke na neki način nadoknade ili kompenziraju ili da upornim vježbanjem bar smanje njihovu izraženost.

Upravo iz tog razloga za članove naše Udruge Lampica prof. logoped Deniza Marasović će dva puta mjesečno raditi besplatnu dijagnostiku.

Ukoliko sumnjate da Vaše dijete ima neku od spomenutih poteškoća ili imate prijatelje koji su u nedoumici, javite nam se!

Prijave je potrebno poslati na email udruge lampica.zadar@gmail.com, u naslovu emaila naznačiti  PRIJAVA ZA BESPLATNU DIJAGNOSTIKU, a u emailu navesti ime djeteta, dob djeteta, te Vaš kontakt  kako bi se mogli dogovoriti oko termina.