Poziv

Poštovani,
pozivamo Vas na godišnju sjednicu Skupštine Udruge Lampica koja će se održati dana 26.08.2019. godine u 18.00 sati u Gradskoj knjižnici Zadar i predlažemo sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijskog povjerenstva
3. Evidencija prisutnih i aktualiziranje korisničkih podataka
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Izvješće o radu Udruge Lampica u proteklom razdoblju (predsjednica Udruge)
6. Financijsko izvješće Udruge Lampica u proteklom razdoblju (tajnica Udruge)
7. Rasprava i usvajanje izvješća
8. Plan rada Udruge Lampica u narednom razdoblju
9. Financijski plan za 2020. godinu
10. Rasprava i usvajanje plana rada i financijskog plana Udruge Lampica
11. Razno
12. Zatvaranje Skupštine

Predsjednica Udruge Lampica
Jelena Rebić Dubravica