ZAKONI I PROPISI

ZAKONI I PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PRAVA DJECE S DISLEKSIJOM

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 152/14., 7/17., 68/18.

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta, učenika te sastavu stručnoga povjerenstva Narodne novine, broj 55/11.

Nastavni plan i program za osnovnu školu (novo lektorirano izdanje iz 2013.), Narodne novine, broj 102/06.

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Narodne novine, broj 23/91.

Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školiNarodne novine, broj 124/09. i 73/10.

Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju, Narodne novine, broj 86/1992.

Zakon o pravobranitelju za djecu, Narodne novine, broj 96/03., 73/17.

Pravilnik o polaganju državne matureNarodne novine, broj 97/08., 127/10.,01/13.

Upute za vanjsko vrednovanje obrazovnih postignuća učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u osnovnim školama ur. Sanja Horvatić, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb, studeni 2007.

Vodič kroz Hrvatski nacionalni obrazovni standard u osnovnim školama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2005.

Naputak za rad stručnog tima za opservaciju djece s teškoćama u razvojuGlasnik Ministarstva kulture i prosvjete, broj 2/1993.

Naputak o praćenju i ocjenjivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoj i srednjoj školi, Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, broj 2/1996.

Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispitima državne matureiur. Sanja Horvatić, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb, 2010.

Prijedlog smjernica za izjednačavanje mogućnosti studiranja osoba s disleksijom, Mirjana Lenček, Zagreb, 2010.