Origami radionica

Origami radionica

Origami je stara tradicionalna japanska umjetnost savijanja papira u razne modele bez korištenja škara i ljepila. Razlikujemo tradicionalni i modularni origami. U tradicionalnom origamiju konstrukcije se izvode korištenjem jednog lista papira koji  ima oblik kvadrata...